Z symulatorów jazdy w Apex One mogą korzystać osoby:

    • które ukończyły 18 lat – samodzielnie i na własną odpowiedzialność,
    • które ukończyły 15 lat – pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodzica, lub opiekuna prawnego i na jej odpowiedzialność,
    • które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność.

Dzieci, które wzrostem nie sięgają do wysokości pedałów, zapraszamy do wspólnych przejazdów z rodzicem lub opiekunem.